Bures boahtin, velkomen, galdol, alatulya!

Eg er ny-ish innvanadar i Noreg og denne er plassen min på nettet for å seia kva eg meiner om alt: (ny/høg)norsk, norsk og nordisk politikk, samiske saker og språk, Tolkien og dei alviske språka sine og liknande, og gjer det i 2005-stil.

Mun máhttán sámegiela máiddai. Dat ledje vuosttaš giella maid mun oahppen go mun farrjen Sápmái, dat leat giella mat leat mu váimmu lagamus. Muhto mun in jahke ahte mun lean nu čeahpi hupmat šat.

sometimes I forget to write anything in English, sorry.